Tasques


Curs: 2018-2019                  Nivell: 5è      
SETMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRER
Dilluns 18 de febrer de 2019
Matemàtiques: Acabar feina fitxes

Cerca informació, xerra a casa,... sobre el tema "sostre de vidre2

Naturals: Pots tornar a mirar la informació de la relació de les plantes

Dimarts 19 de febrer de 2019

Tasques del Taller de Matemàtica Lúdica

Tasques dels Tallers de Llengua

                                                                                                                                                 
Dimecres 20 de febrer de 2019


Matemàtiques: fitxa de repàs per divendres

Tasques dels Tallers de Llengua

Dijous 21 de febrer de 2019

Matemàtiques: acabar quadernet pàg. 36

Tasques dels Tallers de Llengua

Signar agenda sortida de dilluns
Divendres 22 de febrer de 2019

Socials: Practica "Enrique Alonso" (Relleu, rius, costes)

 Tasques dels Tallers de Llengua