Tasques


Curs: 2018-2019                  Nivell: 5è      
SETMANA DEL 3 AL 7 DE JUNY
Dilluns 3 de juny de 2019

Naturals: Treball de la funció de relació: Estudiar


Matemàtiques: quadernet pàg. 32 i 33
Control dimecres 5

Dimarts 28 de maig de 2019

Tasques del Taller de Llengües
                                                                                                                                                 
Dimecres 29 de maig de 2019


Preparar control matemàtiques

Fer al quadern el controlde subjecte i predicat


Demà 19:30 Reunió pares

Tasques Taller llengües

Dijous 30 de maig de 2019Tasques dels Tallers de Llengua


"Booktubers" data de projecció 30 de maig
Divendres 31 de maig de 2019
Controls: anglès dimarts
                càlcul: dimecres
                ex. escrita: català dimecres
                naturals. dijous
                ex. escrita castellà: divendres


Tasques dels Tallers de Llengua

Un viatge per...